Senior DevOps Engineer

 • ADMINISTRACJA SYSTEMAMI
 • Warszawa

For our customer we are looking for a Senior DevOps Engineer:

Working with established DevOps frameworks (Terraform, Serverless), to maintain our infrastructure (hosted on AWS)
Planning and implementing expansions to our current infrastructure
Ensure overall health and performance of our platform, working on monitoring, issue diagnosis and resolution
Improving the security and availability of the platform
Contributing to the overall design of the platform’s new features
Continuing migration to AWS/Terraform
Developing supporting tools
Collaboration with developers and QA in addition to establishing a real DevOps culture

Your skills include:
Willingness to learn about / experiment with new platforms, technologies and tools
Self-management and Team-collaboration
Pragmatic problem solving and strategic thinking
Experience with: AWS
Infrastructure as Code frameworks (Terraform, Serverless)
Scripting languages (Bash, zsh)
Development Tools (git, JIRA)
Continuous Integration tools
Deployment and Configuration Management Tools
Monitoring and logging tools
PostgreSQL administration
Basic knowledge of SQL

What we offer you:
The opportunity to develop our product built with Rails, PostgreSQL, Python and React
Participation in a self-organized, continuously improving team
Insights and learnings about financial business and technology
Challenging problems and opportunities to show-off your technical skills
The opportunity to work on independent side projects
A self-improvement budget for each team member

 • 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmę Next Technology Professionals Sp. z o.o. (NT-Pro) z siedzibą w Warszawie (00-869), adres: ul. Towarowa 35/83, numer KRS: 0000583716,
  a) w celu realizacji projektów rekrutacyjnych, polegających na wskazaniu naszym klientom (potencjalnym pracodawcom lub agencjom zatrudnienia) kandydatów do pracy, co związane jest z głównym przedmiotem działalności NT-Pro
  b) w celu kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy i prezentacji im ofert pracy odpowiadających ich wykształceniu i doświadczeniu;
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Next Technology Professionals Sp. z o.o., Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości - dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)