Co to jest PostgreSQL ?

PostgreSQL –  to, obok MySQL i Firebird, jeden z trzech najpopularniejszych wolnodostępnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Jednym z pierwszorzędnych celów twórców PostgreSQL jest jak największa zgodność ze standardem SQL. PostgreSQL działa na następujących systemach operacyjnych: Linux, Windows, Mac OS X, AIX, Solaris, OpenBSD i innych. Ponadto, ma zaimplementowany mechanizmMVCC (Multiversion Concurrency Control) do zarządzania transakcjami.

W samej bazie można pisać procedury składowane w różnych językach programowania. Domyślnie dostępne są: PL/pgSQL, PL/Python, PL/Perl, PL/Tcl, SQL. Dodatkowo można zainstalować rozszerzenia udostępniające:

  •  języki skryptowe: PL/Lua, pl/PHP, PL/Ruby, PL/Sh,        PL/Scheme, PL/LOLCODE
  •   języki kompilowane: C, C++ oraz Java (jako PL/Java);
  •   język statystyczny R jako PL/R.