Analityk Biznesowy

 • ADMINISTRACJA SYSTEMAMI
 • Warszawa

Dla naszego Klienta poszukujemy Analityka Biznesowego, który weźmie udział w innowacyjnym projekcie cyfryzacji firmy.

Główne Zadania:

 • Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań biznesowych
 • Przygotowywanie, planowanie oraz przeprowadzanie testów funkcjonalnych i akceptacyjnych aplikacji
 • Weryfikowanie i rozwijanie dokumentacji biznesowo-systemową aplikacji
 • Projektowanie nowych procesów w oparciu o notacje BPMN lub UML

Wymagania:

 • Minimum roczne doświadczenie w roli Analityka Biznesowego
 • Doświadczenie w pracy w zwinnej metodyce wytwarzania oprogramowania (agile, scrum) lub w metodyce tradycyjnej (waterfall)
 • Praktyczna znajomość BPMN i UML
 • Znajomość narzędzi wspomagających tworzenie dokumentacji i zarządzania projektami: Enterprise Architect (preferowany) lub inne
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Możliwość wykupienia karnetu sportowego
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
 • Możliwość dojazdu do pracy autobusem firmowym
 • Liczne szkolenia
 • Samodzielne stanowisko pracy, możliwość zgłaszania i realizowania własnych pomysłów
 • Udział w ogólnofirmowych innowacyjnych projektach związanych z cyfryzacją spółki

 

 • 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmę Next Technology Professionals Sp. z o.o. (NT-Pro) z siedzibą w Warszawie (00-869), adres: ul. Towarowa 35/83, numer KRS: 0000583716,
  a) w celu realizacji projektów rekrutacyjnych, polegających na wskazaniu naszym klientom (potencjalnym pracodawcom lub agencjom zatrudnienia) kandydatów do pracy, co związane jest z głównym przedmiotem działalności NT-Pro
  b) w celu kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy i prezentacji im ofert pracy odpowiadających ich wykształceniu i doświadczeniu;
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Next Technology Professionals Sp. z o.o., Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości - dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)