DevOps Engineer (Azure OMS)

 • ADMINISTRACJA SYSTEMAMI
 • Warszawa
Required Qualifications:
 • Bachelors degree in Computer Science or Computer Engineering with six years of relevant experience desired.
 • 4-6 years of Cloud/DevOps experience in public clouds, mainly Azure.
 • Deploying and architecting environments of client Cloud Platform or other public clouds.
 • Strong scripting and automation skills with experience in PowerShell
 • Experience in MS Server 2012 or 2016, Visual Studio, and SQL Server
 • Prior experience in Azure environment automation, monitoring and security solutions
 • Working knowledge of Azure Automation, Desired State Configuration (DSC) and Custom Script Extension
 • Strong knowledge of Azure Operations Management Suite (OMS) and building custom dashboards
 • Experienced in defining Log Analytics based Search and Alerts
 • Worked on integrating event sources like ETW, Azure Diagnostics and other third party solutions
 • Knowledge of Information Security solutions
 • The ability to thrive in a fast paced, demanding environment where each day provides a new set of challenges under short time constraints involving complex network configuration and/or troubleshooting requirements
Certifications preferred
 • Microsoft MCSA, MCSE, MCSE is a plus
 • Windows 7 or Windows 10 certification is plus
05
 • 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmę Next Technology Professionals Sp. z o.o. (NT-Pro) z siedzibą w Warszawie (00-869), adres: ul. Towarowa 35/83, numer KRS: 0000583716,
  a) w celu realizacji projektów rekrutacyjnych, polegających na wskazaniu naszym klientom (potencjalnym pracodawcom lub agencjom zatrudnienia) kandydatów do pracy, co związane jest z głównym przedmiotem działalności NT-Pro
  b) w celu kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy i prezentacji im ofert pracy odpowiadających ich wykształceniu i doświadczeniu;
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Next Technology Professionals Sp. z o.o., Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości - dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)