DevOps Engineer

 • ADMINISTRACJA SYSTEMAMI
 • Warszawa

You will be a part of an innovative Al/Machine Learning and Big Data project team. You will participate in the innovative software lab’s development, while cooperating with data scientists and big data developers on delivery of core functionalities and planning the software development. Our projects are inventive and they require quite a good ability to learn and obtain new skills, in the area of new technologies, quickly. In particular, you will be responsible for:

 • conducting software development automation, deployment, versioning and release processes
 • providing design, configuration and tuning system infrastructure on premises and in the Cloud
 • planning and executing performance and quality tests

Your experience and skills:

 • experience in setting up continuous integration and continuous deployment environments
 • deep knowledge of virtualization and dockerization technologies
 • good practical knowledge of automation tools
 • hands-on experience in environments‘ configuration in the Cloud (e.g. AWS, Google Cloud, MS Azure) and on premise
 • hands-on experience in Linux system administration, Bash and Python scripting
 • excellent teamwork skills and commitment, ability to work in distributed and remote environments
 • English at a level that allows fluent, direct communication and analyzing technical documentation
 • 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmę Next Technology Professionals Sp. z o.o. (NT-Pro) z siedzibą w Warszawie (00-869), adres: ul. Towarowa 35/83, numer KRS: 0000583716,
  a) w celu realizacji projektów rekrutacyjnych, polegających na wskazaniu naszym klientom (potencjalnym pracodawcom lub agencjom zatrudnienia) kandydatów do pracy, co związane jest z głównym przedmiotem działalności NT-Pro
  b) w celu kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy i prezentacji im ofert pracy odpowiadających ich wykształceniu i doświadczeniu;
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Next Technology Professionals Sp. z o.o., Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości - dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)