Pentester

 • BEZPIECZEŃSTWO / AUDYT
 • Warszawa

Dla naszego klienta szukamy doświadczonego Pentestera

Czy:
•bardzo dobrze znasz zagadnienia związane z bezpieczeństwem aplikacji webowych i mobilnych,
•rozumiesz ryzyko biznesowe i techniki cyberataków na aplikacje internetowe i infrastrukturę IT,
•pasjonujesz się tematami związanymi z bezpieczeństwem oprogramowania i infrastruktury,
•lubisz pracować nad złożonymi zagadnieniami i rozwiązywać skomplikowane problemy,
•systemy operacyjne, sieci oraz technologie web/mobile nie mają przed tobą tajemnic,
•OWASP TOP 10, ASVS to rzeczy, które recytujesz z pamięci.

Twoe zadania:
•zarządzanie projektami dot. realizacji testów bezpieczeństwa aplikacji webowych, mobilnych i infrastruktury,
•planowanie i wykonywanie testów penetracyjnych,
•analizę ryzyka, ocenę wykrytych zagrożeń oraz ich wpływ na aplikacje i infrastrukturę IT,
•rekomendowanie zaleceń poaudytowych i wsparcie w budowie rozwiązań adresujących wykryte zagrożenia,
•prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją wewnętrznych testów penetracyjnych,
•współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami technicznymi i biznesowymi.

Atuty oferty:
•stabilizację zatrudnienia – umowa o pracę,
•możliwość zdobywania doświadczenia i rozwoju w obszarze bezpieczeństwa, w największej instytucji finansowej w kraju,
•atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną, Pracowniczy Program Emerytalny, System Kafeteryjny My Benefit, Leasing Samochodów,
•konkurencyjne wynagrodzenie,
•profesjonalny system szkoleń.

 • 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmę Next Technology Professionals Sp. z o.o. (NT-Pro) z siedzibą w Warszawie (00-869), adres: ul. Towarowa 35/83, numer KRS: 0000583716,
  a) w celu realizacji projektów rekrutacyjnych, polegających na wskazaniu naszym klientom (potencjalnym pracodawcom lub agencjom zatrudnienia) kandydatów do pracy, co związane jest z głównym przedmiotem działalności NT-Pro
  b) w celu kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy i prezentacji im ofert pracy odpowiadających ich wykształceniu i doświadczeniu;
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Next Technology Professionals Sp. z o.o., Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości - dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)