Senior Frontend Developer

 • PROGRAMOWANIE
 • Warszawa

For our customer we are looking for a Senior Frontend Developer with React

Your tasks:
Extending and maintaining our existing React application
Developing new features and designing their implementation
Reviewing, analyzing and fixing bottlenecks and bugs
Improving our processes through agile development practices
Maintaining and improving our deployment infrastructure and pipeline
Learning through pair programming, collaboration and code review

Your skills Include:
4+ years of professional JavaScript development experience
Experience with using ECMA Script 6, React and Redux
Solid understanding of software architecture best practices
Ability to quickly adapt languages and technologies
TDD/BDD and Browser API knowledge

What we offer you:
The opportunity to develop our product built with Rails, PostgreSQL, Python and React
Participation in a self-organized, continuously improving team
Insights and learnings about financial business and technology
Challenging problems and opportunities to show-off your technical skills
The opportunity to work on independent side projects
A self-improvement budget for each team member

 • 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmę Next Technology Professionals Sp. z o.o. (NT-Pro) z siedzibą w Warszawie (00-869), adres: ul. Towarowa 35/83, numer KRS: 0000583716,
  a) w celu realizacji projektów rekrutacyjnych, polegających na wskazaniu naszym klientom (potencjalnym pracodawcom lub agencjom zatrudnienia) kandydatów do pracy, co związane jest z głównym przedmiotem działalności NT-Pro
  b) w celu kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy i prezentacji im ofert pracy odpowiadających ich wykształceniu i doświadczeniu;
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Next Technology Professionals Sp. z o.o., Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości - dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)