Senior Ruby on Rails Developer

For our customer we are looking for Senior RoR Developer

Your tasks:
Developing new features and designing their implementation
Reviewing, analyzing and fixing bottlenecks and bugs
Improving our processes through agile development practices
Maintaining and improving our deployment infrastructure and pipeline
Learning through pair programming, collaboration and code review

Your skills include:
Ruby on Rails expertise
Web application development and object oriented programming
Design and consumption of REST-based APIs
Relational database knowledge (like PostgreSQL)
Solid understanding of IT security concepts
TDD and BDD experience

What we offer you:
The opportunity to develop our product built with Rails, PostgreSQL, Python and React
Participation in a self-organized, continuously improving team
Insights and learnings about financial business and technology
Challenging problems and opportunities to show-off your technical skills
The opportunity to work on independent side projects
A self-improvement budget for each team member

  • 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmę Next Technology Professionals Sp. z o.o. (NT-Pro) z siedzibą w Warszawie (00-869), adres: ul. Towarowa 35/83, numer KRS: 0000583716,
    a) w celu realizacji projektów rekrutacyjnych, polegających na wskazaniu naszym klientom (potencjalnym pracodawcom lub agencjom zatrudnienia) kandydatów do pracy, co związane jest z głównym przedmiotem działalności NT-Pro
    b) w celu kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy i prezentacji im ofert pracy odpowiadających ich wykształceniu i doświadczeniu;
    2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
    3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Next Technology Professionals Sp. z o.o., Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości - dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)