Tester Manualny (chęć rozwoju w kierunku automatyzacji)

· Projektowanie planów testów i scenariuszy dla testów funkcjonalnych
· Implementację i utrzymanie testów automatycznych
· Usprawnianie procesu testowania i automatyzacji testów
· Budowanie i utrzymywani biblioteki testów z uwzględnieniem funkcjonalności produktu i relacji danych
· Przygotowanie i egzekucja skryptów testów funkcjonalnych w ramach rozwiązań web front-end
· Raportowanie wyników testów
· Pracę w metodologii Scrum

· Masz doświadczenie w testowaniu oprogramowania oraz w projektowaniu scenariuszy testowych i przypadków testowych
· Możesz pochwalić się praktyczną znajomością narzędzi do zarządzania testami
· Posiadasz wiedzę z zakresu automatyzacji testów, a Selenium nie ma przed Tobą tajemnic
· Umiesz testować eksporacyjnie
· Znasz standardy testowania (ISTQB)
· Miałeś okazję pracować w metodologii Scrum lub chcesz się tego nauczyć
· Docenisz różnorodność
· Bardzo dobrze znasz język angielski

  • 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmę Next Technology Professionals Sp. z o.o. (NT-Pro) z siedzibą w Warszawie (00-869), adres: ul. Towarowa 35/83, numer KRS: 0000583716,
    a) w celu realizacji projektów rekrutacyjnych, polegających na wskazaniu naszym klientom (potencjalnym pracodawcom lub agencjom zatrudnienia) kandydatów do pracy, co związane jest z głównym przedmiotem działalności NT-Pro
    b) w celu kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy i prezentacji im ofert pracy odpowiadających ich wykształceniu i doświadczeniu;
    2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
    3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Next Technology Professionals Sp. z o.o., Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości - dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)